L'àbac interactiu. Editorial Barcanova

Leave a Comment

L'àbac Interactiu, d'Editorial Barcanova es tracta d’un entorn de manipulació virtual concebut per facilitar l’aprenentatge dels cinc algoritmes bàsics del càlcul aritmètic amb nombres naturals: comptar, sumar, restar, multiplicar i dividir. És un entorn obert que promou el tempteig experimental, l’organització i la representació numèrica dels càlculs amb la finalitat de descobrir i aprendre l’eficàcia dels algoritmes.

Amb l'àbac interactiu també podeu treballar amb les monedes i els bitllets d’euro i practicar-ne la descomposició, el comptatge, etc.En aquest vídeo podeu veure com funciona l'àbac interactiu.Funcionament i estructura de l’Àbac interactiuPer a més informació podeu consultar la pàgina web de continguts digital  d'Editorial Barcanova (www.barcanovadigital.cat).

0 comentaris: