sábado, 7 de julio de 2012

Activitat. Marcadors socials | Conèixer les funcionalitats dels marcadors socialsTIPOLOGÍA.  Individual


OBJECTIUS

 • Conèixer les funcionalitats dels marcadors socials. 
 • Analitzar les possibilitats d'emmagatzemament i classificació de recursos web. 
 • Adquirir els coneixement necessaris per poder crear y gestionar marcadors socials.
 • Introducir en el coneixement de noves eines de gestió gràfica. 

DESCRIPCIÓ 

Els serveis de marcació social com ara Digg, Misterwong o Del.icio.us presenten unes característiques i funcionalitats compartides. En aquesta activitat individual es proposa cerca informació sobre aquest tema per crear una infografia que reculli les principals funcionalitats que ens ofereixen les eines de marcació de continguts. 

Per confegir aquesta tasca utilitzarem una eina on-line: Piktochart (http://piktochart.com/).


TASQUES 

 • Llegir els recursos informatius amb atenció i localitzar les idees o conceptes més importants (paraules clau). 
 • Determinar la jerarquització (subordinació) dels conceptes clau. 
 • Establir relacions entre els diferents conceptes. 
 • Crear la infografia a Piktochart (http://piktochart.com/)
  • Escollir la plantilla pre-dissenyada que més en agradi. 
  • Modificar el camps de la plantilla, afegint la nostra pròpia informació (textos, gràfics, formes, etc.). 
  • Descarregar la infografia en format imatge (JPG, PNG). 
  • Enviar per correu el resultat final al tutor. 

LLIURAMENT 

L’entrega final d’aquesta pràctica consistirà en un correu, a la bústia del tutor, amb la infografia com a document adjunt.


DURADA.
 4 dies 


RECOMANCIONS 

 • Les infografies són una de les formes més atractives de presentar la informació. 
 • Piktochart es una eina molt intuïtiva i fàcil d'utilitzar. 


CRITERIS AVALUATIUS

 • Un infografia serà correcta si conté els aspectes més importants i els expressa de manera lògica. 
 • Les idees poden ser representades correctament de diferents maneres. 

0 comentaris: