miércoles, 4 de julio de 2012

Activitat. Marcadors socials | Classificació per mitjà d'etiquetes

TIPOLOGIA. Individual


OBJECTIUS

 • Analitzar les possibilitats d'emmagatzemament i classificació de recursos web. 
 • Adquirir els coneixement necessaris per poder crear i gestionar marcadors socials. 
 • Aprendre a buscar i seleccionar informació. 
 • Conèixer el perfil de “curador de continguts” .
 • Classificar enllaços utilitzant etiquetes o "tags". 

DESCRIPCIÓ

La folsksonomia és una conseqüència de la tasca d'etiquetar, de forma col·laborativa, els continguts web per part dels usuaris d'Internet per mitjà de les aplicacions web 2.0. La folksonomia sorgeix quan diferents usuaris col·laboren en la descripció d'un mateix material o recurs.

A partir d'aquest plantejament, cada alumne rastrejarà la xarxa seleccionant informació i recursos sobre els marcadors socials. Aquesta tasca es presentarà utilitzant una eina de curació de continguts: Scoop.it (http://www.scoop.it/). Aquesta aplicació 2.0 és un sistema que ens permet compartir el contingut que trobem per Internet en format de bitàcora personal formada per diferents entrades corresponents als enllaços que hem anat afegint. Cada recurs que s'inclogui s'haurà de classificar amb un mínim 5 conceptes claus.


TASQUES

 • Crear un canal a Scoop.it (http://www.scoop.it/), incloure un títol, una descripció i subministrar els enllaços que es vagin descobrint. 
 • Buscar continguts web sobre els marcadors socials, les folksonomies, els seus usos i característiques. 
 • Pensar un mínim de 5 etiquetes per a cada recurs web que s'inclogui a la bitàcora. 
 • Enviar el resultat final al tutor. 

LLIURAMENT

L’entrega final d’aquesta pràctica consistirà en un correu, a la bústia del tutor, amb l’enllaç a la bitàcora creada al Scoop.it.


DURADA.  4 dies


RECOMANACIONS

 • Transmetre a l’alumnat que el valor de la folksonomia radica en en el fet que els usuaris poden utilitzar els seu propi vocabulari per crear el valor afegit al contingut que estan consumint a nivell d’usuari com a nivell de creadors. 
 • Comentar que la folksonomia es pot representar per mitjà d’un triangle on cada costat pot estar representat per: les persones que etiqueten, el recurs etiquetat i el nom de l’etiqueta que s’adjunta amb el contingut.

CRITERIS AVALUATIUS

 • Diversitat de fonts i formats que s’incorporen a la bitàcora. 
 • Nombre i qualitats de les etiquetes que classifiquen les diferents entrades. 
 • Adequació del contingut a l'objectiu de l'activitat proposada. 

0 comentaris: