Aplicacions web 2.0. Característiques

Leave a Comment

Un aspecte molt important de les eines web 2.0 és que estan a l’abast de tothom i que, per utilitzar-les, no són necessaris grans coneixemets informàtics. A més a més, permeten generar diferents tipologies de continguts d’una forma senzilla en un entorns molt similars als que utilitzen habitualment en els nostres ordinadors personals, amb la diferència que, en aquests casos, s’utilitzen on-line. Vegem a continuación un quadre amb les principals característiques específiques de les aplicacions web 2.0.

FuncionalitatsEl Web és una plataforma amb tot un conjunt de serveis de software accessibles per mitjà d'un navegador web i d'una connexió a Internet. Això permet que es pugui utilitzar desde qualsevol sistema (windows, linux, mac, etc).

En aquest context s'estén el concepte "auto-servei" que dota de molt més poder als usuaris. Aquests s'identifiquen els usuaris per mitjà de la definició de les seves activitats i interessos. Per tant, es customitza al màxim els serveis que s'ofereixen tenint en compte la definició prèvia del perfil de cada usuari.
ContingutsEs publiquen a Internet recursos creats en línia o en local per mitjà d'eines de diferent tipologia. Els formats de la informació s'estandarditzen facilitant el flux, la remescla i la integració dels continguts. Aquest continguts són dinàmics, en constat canvi perquè es modifiquen amb la participació dels usuaris en un procés àgil i continu (beta constant). Permet configurar si un material serà d'accés públic, només per a conegut o simplement privat.

Els continguts i les seves actualitzacions es difonen per mitjà de fonts de sindicació. A més a més, els continguts es "metadategen", és a dir, són etiquetats, classificats i catalogats per mitjà d'un conjunt de descriptors enriquits pels propis usuaris. Estem parlant de folksonomies, és a dir, metodologies de classificació en les que els mateixos usuaris utilitzen tags o etiquetes sobre diferents objectes digitals.Existeixen "mashups" que permeten crear capes de informació addicional sobre els recursos d'altres serveis (Google Maps, Youtube, etc) i també enllaços de seguiment desde les principals xarxes socials.
Interacció/
participació
Aquestes aplicacions aprofiten la denominada inteligència col·lectiva on els usuarios adquireixen un rol de co-desenvolupadors. Es facilita la participació per mitjà d’una arquitectura que genera efectes de xarxa que i busca potenciar la inteligència col·lectiva. Això permet el desenvolupament d’una web participativa on es posa de manifest una dimensión social on cada usuari pot compartir els seus recursos amb la resta d’internautes i també pot accedir als materials dels demés. Els entorns web es dissenyen per afavorir aquesta participació i interacció dels interanautes amb els continguts (comentaris, foros, hipervincles, comunitats, etc.) Per tant, els usuaris són els que afegeixen valor als espais i continguts web per mitjà de la seva participació. Els usuaris milloraran l’aplicació mentres la utilitzen, enlloc de mantenir-la rígida i controlada.

0 comentaris: