martes, 3 de julio de 2012

Activitat. Marcadors socials | Creació d'etiquetesTIPOLOGIA. Grupal


OBJECTIUS

 • Analitzar les possibilitats d'emmagatzemament i classificació de recursos web. 
 • Adquirir els coneixement necessaris per poder crear i gestionar marcadors socials. 
 • Formar un grup d'alumnes per tal que treballin en un projecte comú. 
 • Classificar enllaços utilitzant etiquetes o "tags". 
 • Obtenir un núvol de “tags” que ens permeti identificar fàcilment quins són les categories més populars. 

DESCRIPCIÓ

Etiquetar un recurs web és important ja que facilitat les recerques als internautes i ajuda a la indexació de la informació que hi ha a Internet. Al fer una classificació per mitjà d'etiquetes s'obté una visió clara del recurs del que s'està parlant.

Per tant, la indexació social o "Folcsonomía" és un tipus de classificació grupal per mitjà d'etiquetes o "tags" sense jerarquies ni relacions entre les categories. Això mateix farem en aquesta activitat grupal. Proposem la creació d'una mena de núvol d'etiquetes sobre diferents recursos web. S'utilitzarà WallWiser (http://www.wallwisher.com/), un recurs 2.0 per crear taulells de notes virtuals.

El tutor proposarà un ventall de 10 recursos diferents. L'alumnat haurà de seleccionar-ne dos, revisar-los i classificar-los utilitzant 5 conceptes claus.

Juntament amb cada missatge caldrà indicar una justificació breu (màxim 160 caràcters) del per què s'ha triat aquesta classificació. Cada recurs web disposarà d'un taulell on l'alumnat anirà incorporant notes amb conceptes claus.


TASQUES

 • Revisar els diferents recursos webs.
 • Seleccionar 2 dels recursos i analitzar-los. 
 • Pensar 5 etiquetes per a cada recurs web i justificar la seva elecció. 

LLIURAMENT

Les diferents apaortacions es realitzaran directament al Wallwiser.


DURADA. 4 dies


RECOMANACIONS

 • Transmetre que quan parlem de paraules clau no es fa referència només a una paraula, també pot ser una expressió o una frase. 
 • Crear tant taulells virtuals com recursos es presentin en la pràctica. 
 • Remarcar la necessitat de ser sintètic i escriure les idees amb paraules exactes ja que les notes de WallWiser permeten un màxim de 160 caràcters. 

CRITERIS AVALUATIUS

 • Es realitzen aportacions correctes que descriuen el contingut del missatge. 
 • Són missatges clars i concisos. 
 • No es fan simples repeticions d’altres intervencions. 
 • Mostra un gran de reflexió personal adient. 
 • Les intervencions han de fer-se durant el període de temps determinat. 

0 comentaris: